Even voorstellen

Jacqueline is opgegroeid in het Zuid-Limburgse en heeft na een studie rechten en een paar jaar werken in de omgeving van Maastricht, haar Zuid-Limburgse warmte en gastvrijheid meegenomen naar het centraal gelegen Gelderse Tiel waar zij alweer sinds jaar en dag woont en werkt.


Initieel geschoold als meester in de rechten, verstaat Jacqueline niet alleen de juridische taal en het juridische jargon maar spreekt zij als geen ander tevens vloeiend en intuitief de boeiende taal van hart, ziel en geest.

Jacqueline is in eerste instantie voor zichzelf en haar gezin de bakens gaan verzetten en heeft een heel scala aan opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gevolgd. Naarmate haar kinderen opgroeiden en steeds zelfstandiger werden is Jacqueline haar opgedane kennis, ervaring, inzichten en levenswijsheid steeds meer gaan inzetten om anderen te begeleiden.

Deze begeleiding door Jacqueline leidt ertoe dat mensen op een natuurlijke en ongedwongen manier zichzelf gaan ontmoeten en ontdekken waar hun onvermoede kwaliteiten liggen. Met Jacqueline op de achtergrond, durven clienten een proces van heling en persoonlijke groei en bloei aan te gaan.

Jacqueline is moeder van twee jongvolwassen kinderen en heeft een brede interesse. Zij heeft de afgelopen jaren nieuwe passies ontdekt zoals bijvoorbeeld Argentijnse tango dansen, koudwaterzwemmen, fotografie en improvisatietheater.

Expertise-domeinen

-- Coaching en Counselling

-- Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie (IoPT - Franz Ruppert)

-- IoPT zowel individueel als in groepsverband

-- Interactieve ZelfResonantieprocessen (ook wel opstellingen met het verlangen genoemd) gebaseerd op IoPT

-- Trauma-bewustwording, -verwerking en -heling

-- Persoonlijk leiderschap

-- The Work (van Byron Katie)

Eigenschappen

-- Sensitief en Empathisch

-- Enthousiast en enthousiasmerend

-- Verbindend en katalyserend

-- Intuïtief en analytisch

-- Open en geïnteresseerd

-- Liefdevol en warm

-- Wijs en eigenwijs

-- Trauma-sensitief

-- No-nonsense en wars van franje

Contactinfo

E: jacqueline@bordewin.nl
M: +31 (0)344 654 092
I: www.bordewin.nl
S: goed is goed genoeg