Jouw uitdaging
Jouw specifieke vragen, zorgen, eisen en wensen, vormen het uitgangspunt voor, en staan centraal bij de dienstverlening van Jacqueline Bordewin Coaching. Kortom: jouw perspectief staat centraal.

Onze dienstverlening
Jacqueline Bordewin Coaching ondersteunt je graag bij dat (her)vinden, realiseren, versterken en verbeteren van jouw perspectief. In die context heeft Jacqueline Bordewin Coaching de volgende diensten te bieden.